BİLİMSEL PROGRAM

29 EYLÜL 2021, ÇARŞAMBA
SALON 1 SALON 2 SALON 3
13:30–17:00 KURS KURS KURS
KOZMETOLOJİ: Botulinum Toksin Uygulamaları Moderatör: Pelin Koçyiğit

Uygulayıcılar: Didem Dinçer Rota, Yeşim Kaymak
KOZMETOLOJİ: Dolgu Uygulamaları
Moderatör: Hatice Şanlı

Uygulayıcılar: Hakan Erbil, Zehra Aşiran Serdar
KOZMETOLOJİ: Mezoterapi
Moderatör: Seher Bostancı

Uygulayıcılar: Yelda Kapıcıoğlu, Berna Şanlı
30 EYLÜL 2021, PERŞEMBE
SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:30-09:30 AÇILIŞ TÖRENİ
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-10:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Cengizhan Erdem

Artificial /augmented intelligence- Opportunities and risks
Philipp Tschandl
10:45-12:00 PANEL: PSORİASİS
PANEL: KARŞIT GÖRÜŞ OTURUMU-1
PANEL: BAĞ DOKUSU HASTALIKLARINDA YENİ NE VAR ?
Oturum Başkanları:
Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan

• Senaryolarla konvansiyonel psoriasis tedavisi
   İlgen Ertam Sağduyu
• Psoriasiste konvansiyonel tedavi yönetimi
   Işıl İnanır
• Senaryolarla biyolojik psoriasis tedavisi
   Emel Bülbül Başkan
• Psoriasiste biyolojik tedavi yönetimi
   Rebiay Kıran
Oturum Başkanları:
Ayla Gülekon, Tuğrul Dereli

• Probiyotikli mi? Probiyotiksiz mi?
   Asena Çiğdem Doğramacı - Mehmet Melikoğlu
• D vitaminli mi? D vitaminsiz mi?
   Güliz İkizoğlu - Tuğrul Dereli
Oturum Başkanları:
Erbak Gürgey, Günseli Öztürk

• Otoimmün bağ dokusu hastalıklarında biyomarkerlar ve serolojik değerlendirme
   Ayten Yazıcı
• Lupus ve değişik yüzleri
   Nilgün Şentürk
• Dermatomyozit tanı ve tedavi güncellemesi
   Fatma Pelin Cengiz
• Eozinofilik fasiitten morfeaya izlem ve tedavi
   Andaç Salman
12:00–13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 LAF LAFI AÇIYOR-1 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Akne
Nilsel İlter, Pelin Koçyiğit
Oturum Başkanları:
Nursel Genç Dilek, İbrahim Etem Arıca

SB 01 Alerjik Kontakt Dermatit Şüphesi Olan Pediatrik Hastaların Avrupa Standart Seri ile Yama Testi Sonuçları (2013-2020)
İncilay Kalay Yıldızhan, Ayşe Boyvat

SB 02 Kronik İdiopatik Ürtiker Hastalarında Uyku Kalitesi ve Kronotip Farklılıklarının Hastalık Şiddeti ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Gülhan Gürel, Dilara Güler, Hasan Ali Güler, İrem Nur Durusu, Işın Öncü, Seçil Soylu

SB 03 Gıdaya Bağımlı ve Gıdayla Alevlenen Semptomatik Dermografizm: Semptomatik Dermografizmin Yeni Varyantları
Muhammed Burak Yücel, Ragıp Ertaş, Mustafa Atasoy, Huzeyfe Kulu, Murat Türk, Melba Muñoz, Marcus Maurer

SB 04 COVID-19 pandemisi, kronik spontan ürtikerli erkek hastaları kadın hastalardan daha fazla etkiliyor
Huzeyfe Kulu, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt, Marcus Maurer, Atıl Avcı, Muhammet Reşat Akkuş, Ragıp Ertaş

SB 05 Vitiligo ve Oksidatif Stres: Monosit/HDL Oranı
Berkay Temel, Özge Mine Örenay, Nermin Karaosmanoğlu

SB 06 İsotretinoinin COVID-19 Üzerine Etkisi
Mustafa Tosun, Rukiye Yasak Güner

SB 07 Büllöz Pemfigoid Hastalığında Omalizumab Deneyimimiz:10 Hastalık Vaka Serisi
Yıldız Gürsel Ürün, Ayşen Yılmaz

Oturum Başkanları:
Bengü Çevirgen Cemil, Duygu Gülseren Büyükdoğan

SB 08 1998-2020 yılları arasında tek merkezde izlenen 1630 erişkin başlangıçlı ve 101 juvenil Behçet hastasında klinik bulgular ve majör organ tutulumunun değerlendirilmesi
Ayşe Boyvat, Ayşe Karal Öktem, İncilay Kalay Yıldızhan, Aşkın Ateş, Fatime Nilüfer Yalçındağ, Cüneyt Köksoy, Canan Yücesan

SB 09 Behçet Hastalarında Covid-19 enfeksiyonunu takiben hastalık seyri
Tuğba Atcı, Dilay Yerlioğlu, Afet Akdağ Köse

SB 10 Covid-19 pandemisi erken döneminde biyolojik ajanlarla psöriazis tedavisi: hasta tutumları ve hastalık seyrini inceleyen bir çalışma
Başak Yalıcı Armağan, Gülsün Hazan Bozbek, Sibel Doğan Günaydın, Duygu Gülseren, Neslihan Akdoğan, Zehra Nilgün Atakan

SB 17 Rozase - baş ağrısı ilişkisinin, dermatolojik ve nörolojik özellikler açısından değerlendirilmesi
Merve Alızada, Pelin Koçyiğit, Turgut Şahin, Özden Şener

SB 14 Lökositoklastik Vaskülit Tanılı Olguların Klinik Karakteristikleri, Komorbiteleri ve Tedavi Sonuçları: Retrospektif Çalışma
Kenan Aydoğan, Gökçe Sultan Yücel, Sara Elmas, Ferdi Öztürk, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Serkan Yazici, Şaduman Balaban Adım

SB 40 Androgenetik alopesili hastalarda mezoterapinin HAIRDEX üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Oğulcan İbiş, Gülhan Aksoy Saraç, Rümeysa Öktem, Pınar Hararcı Yıldırım, Didem Dinçer Rota

14:00-15:15 PANEL: MELANOMA PANEL: DÜŞ KIRIKLIKLARI / YENİ UMUTLAR-1 PANEL: SAÇ HASTALIKLARI
Oturum Başkanları:
Sedef Şahin, Tamer İrfan Kaya

• Melanomada genetik belirteçler ve biyobelirteçler
   Engin Sezer
• Melanoma tanısında teknolojik gelişmeler
   Tamer İrfan Kaya
• Metastatik melanoma tedavi edilebilir mi?
   Nuri Karadurmuş
• Melanomalı hastamı nasıl takip edeyim?
   Tuğba Kevser Uzunçakmak
Oturum Başkanları:
Ali Tahsin Güneş, Esra Adışen

• Alopesi areata
   Murat Durdu
• Vitiligo
   Ercan Çalışkan
• Hidradenitis supurativa
   Esra Adışen
Oturum Başkanları:
Tülin Güleç, Yaşargül Denli

• Liken pilanopilaris ve varyantları, giderek genişleyen bir yelpaze
   Deren Özcan
• Prostoglandinler ve saç kaybı
   Osman Köse
• Kronik telogen effluviumdan kadın tipi androgenetik alopesiye
   Özlem Karadağ Köse
• Trikoskopide ipuçları
   Tülin Güleç
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:15 LILLY UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Gürer

Psoriasis tedavisinde ixekizumab ile hedef: Tepeden tırnağa tam iyileşme
Başak Yalçın, Sibel Doğan
16:15-17:30 PANEL: ATOPİK DERMATİT PANEL: GEBELİK ETKİSİ PANEL: SORU-YORUM:KOZMETİK UYGULAMALARDA KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları:
Aynur Akyol, Meral Ekşioğlu

• Atopik dermatit patogenezi
   Başak Yalçın
• Atopik dermatit tedavisinde yenilikler
   Müzeyyen Gönül
• Konak mikrobiyomunun manipülasyonu
   Gülşen Akoğlu
• Atopide deri bakım ürünleri
   Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
Oturum Başkanları:
Şevki Özdemir, İdil Ünal

• Gebeliğin spesifik dermatozlarına yaklaşım
   Zeynep Topkarcı
• Gebelikte nevüs takibi
   Nazan Yılmaz
• Gebelikte ilaç güvenliği
   Arzu Kılıç
• Gebeliğin dermatolojik hastalıkların seyrine etkisi
   İdil Ünal
Oturum Başkanları:
Gönül Ergenekon, Yasemin Oram

• Dolgu uygulamalarında komplikasyonlar ve çözümü
   Gönül Ergenekon
• Lazer uygulamalarında komplikasyonlar ve çözümü
   Yasemin Oram
• İp uygulamalarında komplikasyonlar ve çözümü
   Recep Dursun
• Botulinum toksini uygulamalarında komplikasyonlar ve çözümü
   Yasemin Koyuncu
1 EKİM 2021, CUMA
SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:30-09:45 PANEL: BEHÇET HASTALIĞI PANEL: AKNE-ROZASEA-SEBORE GÜNCELLEME PANEL: EOZİNOFİLİK DERMATOZLAR
Oturum Başkanları:
Aysel Gürler, Cem Mat

• Behçet hastalığı patogenezinde gelişmeler
   Seçil Vural
• Behçet hastalığında tanısal zorluklar
   Ayşe Boyvat
• Behçet hastalığında klinik izlem
   Afet Akdağ Köse
• Behçet hastalığında tedavi
   Murat Borlu
Oturum Başkanları:
Hayriye Sarıcaoğlu, Nilsel İlter

• Akne patogenezinde yeniliklerden tedaviye
   Deniz Aksu Arıca
• Rozasea patogenezinde yeniliklerden tedaviye
   Hayriye Sarıcaoğlu
• Seboreik dermatitte tedavi sorunları ve çözüm önerileri
   Göknur Kalkan
• Akne taklitçileri
   Sema Aytekin
Oturum Başkanları:
Akın Aktaş, Gürsoy Doğan

• Eozinofilik dermatoz yelpazesi
   Aylin Türel Ermertcan
• Hipereozinofilik sendrom
   Sibel Doğan
• Dress sendromu
   Selma Emre Evrensel
• Büllöz pemfigoid eozinofilik bir dermatoz mudur?
   Ayşe Öktem
09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:15 PANEL: LENFOMALAR PANEL: KARŞIT GÖRÜŞ OTURUMU-2 PANEL: FOTODERMATOLOJİ-FOTOSENSİTİF HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Hatice Şanlı, Nahide Onsun


• CD 30 + lenfoproliferatif hastalıklarda güncel yaklaşım
   Burhan Engin
• Mikozis fungoides /Sezary sendromu aynı hastalık mı? Biyomarkerler bize neyi anlatıyor?
   Levent Çınar
• Olgularla mikozis fungoides dışı kutanöz T hücreli lenfomalar
   Serkan Yazıcı
• Mikozis fungoides tedavisinde onaylı yeni tedaviler
   Selami Koçak Toprak
Oturum Başkanları:
Mukadder Koçak, Bengü Nisa Akay


• Sentinel lenf nodu yapalım mı? Yapmayalım mı?
   Ercan Arca - Tülin Ergun
• Displastik nevüs melanoma prekürsör mü? Değil mi?
   Sedef Şahin - Gülsüm Gençoğlan
Oturum Başkanları:
Ayşen Karaduman, Kenan Aydoğan

• Polimorf ışık erupsiyonu, aktinik prurigo ve kronik aktinik dermatitte yeni gelişmeler
   Cemal Bilaç
• Fotosensitif hastaya tanısal yaklaşım, hangi hastaya hangi test?
   Kenan Aydoğan
• Fotodermatozlarda tedavi prensipleri
   Nida Gelincik Kaçar
• Fotokorunma
   Şebnem Özkan
11:15-12:00 FARMANOVA UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları:
Esra Adışen, Nihal Kundakçı

Secukinumab ile psoriatik hastalığa bütünsel yaklaşım
Burhan Engin, Hilal Kaya Erdoğan
12:00 – 13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 LAF LAFI AÇIYOR-2 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Otoimmün büllöz hastalıklar
Soner Uzun, Mehmet Salih Gürel
Oturum Başkanları:
Seray Külcü Çakmak, D. Deniz Demirseren

SB 15 Akne vulgarisli hastalarda bedensel duyumları abartma, anksiyete ve depresyon düzeyleri ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Işın Nur Sultan Öncü, Gülhan Gürel, Ayşe Zeynep Akkoyun

SB 16 Akne vulgarisli hastalarda isotretinoin tedavisinin olumsuz otomatik düşünceler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Gülhan Aksoy Saraç, Oğulcan İbiş, Rümeysa Öktem, Pınar Hararcı Yıldırım, Canan Efe, Didem Dinçer Rota

SB 12 Akciğer Adenokanserinde ile Gelişen Paraneoplastik Eritrodermide anti-KRT6B Antikorlarının Gösterilmesi
Seçil Vural, Nihan Erden, Arda Yaycıoğlu, Nazlı Ezgi Özkan Küçük, İbrahim Kulaç, Cüyan Demirkesen, Özgecan Kayalar, Saba Khoskbakht, Sibel Alper, Nurhan Özlü

SB 18 Rozase Hastalarında Demodeks Enfestasyonu ile Obezite Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Esra Kıratlı Nalbant, İlknur Balta, Hatice Meral Ekşioğlu

SB 19 Rozasea tanılı hastalarda serum iskemi modifiye albümin düzeyinin değerlendirilmesi
Orhan Şen, Yıldız Hayran, Seray Külcü Çakmak, Esra Fırat Oğuz, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel

SB 20 Seboreik Dermatitli Hastalarda IL-1, IL-10 Ve Kathepsin-S Seviyeleri İle Hastalık Şiddet İlişkisinin İncelenmesi
Nagihan Senirget, Özgür Gündüz

SB 21 Epidermal büyüme faktörü inhibitörleri (EBFRi) ile ilişkili akneiform erüpsiyon gelişiminde Demodex folliculorum’un rolü: Tek merkezli prospektif araştırma
Andaç Salman, Gizem Demir, Tuğba Akın Telli, Tuğba Başoğlu, Züleyha Özgen, Özkan Alan, Perran Fulden Yumuk

Oturum Başkanları:
Yıldız Gürsel Ürün, Canan Görpelioğlu

SB 22 Genital ve Genital Olmayan Verrülerde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Müge Göre Karaali

SB 23 Rekürren herpes labialis hastalarında yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Gül Aslıhan Çakır Akay, Burcu Tuğrul

SB 24 Onikomikozda vitamin D düzeylerinin değerlendirilmesi
Zuhal Metin, Koray Durmaz

SB 25 Obez/ Kilolu Çocuk ve Adölesanlarda Metabolik Hormonal ve Nutrisyonel Durumun Cilt Bariyer Fonksiyonlarına Etkisinin Biyoimpedans Yöntemiyle Araştırılması
Tuğçe Ataseven Emeksiz, Ayça Törel Ergür, M. Can Emeksiz

SB 26 Pediatrik Obez ve Kilolu Hastalarda Deri Bulguları ve Hiperinsülinemi İlişkisi
M. Can Emeksiz, Tuğçe Ataseven Emeksiz, Ayça Törel Ergür

SB 27 Aile Hekimleri Arasında Hidradenitis Suppurativa Farkındalığı: Anket Çalışması
Pelin Eşme, Gülşen Akoğlu, Oktay Sarı, Ercan Çalışkan

SB 28 Alopesi areata tedavisinde tofasitinib etkinliği: Tek merkezli retrospektif kesitsel çalışma
Muhammet Hanefi Dirican, Eda Öksüm Solak, Salih Levent Çinar, Demet Kartal, Murat Borlu

14:00-14:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Gürer

Errors, mistakes and misconceptions in the field of dermatoscopy
Harald Kittler
14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:15 PANEL: PEDİATRİK DERMATOLOJİ PANEL: DÜŞ KIRIKLIKLARI / YENİ UMUTLAR-2 PANEL: FOTOTERAPİ ÜNİTESİ NASIL KURULUR NASIL YÖNETİLİR?
Oturum Başkanları:
Sevgi Bahadır, Serap Utaş

• Pediatrik hastada sistemik dermatolojik tedavi yönetiminde püf noktalar
   Tülin Mansur
• Vasküler malformasyonlarda tedavi yönetimi
   Deniz Akkaya
• Pediatrik dermatolojide tehlikeler ve tuzaklar
   Sibel Ersoy Evans
• Olgularla infantil dermatozlar
   Serap Utaş
Oturum Başkanları:
Ertuğrul Aydemir, Melih Akyol

• Melazma
   Didem Dinçer Rota
• Glossodini, vulvodini
   Perihan Öztürk
• İdyopatik pruritus
   Melih Akyol
• Lenfödem
   Şehim Kutlay
Oturum Başkanları:
Ümit Türsen, Kamer Gündüz

• Bir fototerapi ünitesi nasıl kurulur, nasıl yönetilir?
   Dilek Seçkin
• Hangi hastaya hangi fototerapi?
   Kamer Gündüz
• Fototerapi yaparken gözden kaçırmayalım
   Müge Güler Özden
• Fototerapide yan etki takibi ve yönetimi
   Demet Kartal
16:15- 17:00 LOREAL UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Server Serdaroğlu

Cilt bariyer fonksiyonunun önemi & seramidler
Fatma Pelin Özgen, Selcan Özsezer
17:00-18:00 PANEL: VENEROLOJİ-SİFİLİZ PANEL: İŞE YARIYOR MU? PANEL: MUKOZA HASTALIKLARI
Oturum Başkanları:
Güzin Özarmağan, Nilgün Sayman

• Olgularla sifiliz, neredeyse atlıyordum
   İncilay Kalay
• Olgu örnekleriyle sifiliz serolojisinde şaşırtan sonuçlar/Nasıl tanı koyacağım?
   Emel Güngör
• Sifilizi nasıl tedavi edeceğim, nasıl izleyeceğim?
   Nilgün Sayman
Oturum Başkanları:
Serap Akay Öztürkcan, Ayça Cordan Yazıcı

• Glutensiz diyet işe yarıyor mu?
   Ayşe Serap Karadağ
• PRP ve mezoterapi işe yarıyor mu?
   Özlem Dicle
• Sistemik kollajen işe yarıyor mu?
   Arzu Karataş
Oturum Başkanları:
Alparslan Acar, Ekin Şavk

• Olgularla oral mukoza ülserleri
   Ayşe Kavak
• Olgularla genital mukoza lezyonları
   Server Serdaroğlu
• Perianal kaşıntısı olan hastaya yaklaşım
   Ekin Şavk
2 EKİM 2021, CUMARTESİ
SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:30-09:45 PANEL: ÜRTİKER ANJİOÖDEM PANEL: KONTAKT DERMATİT PANEL: VASKÜLİTLER
Oturum Başkanları:
Ertan Yılmaz, Oktay Taşkapan

• Ürtiker ve anjioödem patogenezinde yenilikler
   Emek Kocatürk
• Ürtiker ve anjioödem tedavisinde yenilikler
   Ragıp Ertaş
• Herediter anjioödemde yeni sınıflama ve tedavi
   Oktay Taşkapan
• Ürtikaryel sendromlar
   Nilay Duman
Oturum Başkanı:
Ülker Gül

• Avrupa standart yama testi serisine yeni eklenen kontakt alerjenler
   Esen Özkaya
• Allerjik stomatit ve oral allerji sendromu
   İjlal Erturan
• Sistemik kontakt dermatit
   Pelin Kartal
• Allerjik kontakt dermatitte korunma ve tedavide yenilikler
   Sibel Alper
Oturum Başkanları:
Ayşe Boyvat, Murat Öztaş

• Vaskülitlerde klinik ipuçları
   Ayşenur Botsalı
• Vaskülitlerde hangi tetkikleri isteyelim?
   Sühan Günaştı
• Vaskülitleri nasıl tedavi edelim?
   Murat Öztaş
• Vaskülopatilere yaklaşım
   Gülru Erdoğan
09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:15 PANEL: PEMFİGUS PANEL: İLAÇ REAKSİYONLARI PANEL: SORU-YORUM: AŞILAR
Oturum Başkanları:
Ayşe Akman, Sevgi Akarsu

• Pemfigus klinik spektrumu
   Rıfkiye Küçükoğlu
• Mukoz mebran pemfigoidi: Tanı ve tedavi zorlukları
   Ayşe Akman
• Büllöz pemfigoid: Tetikleyiciler, komorbidite ve prognostik faktörler
   Sevgi Akarsu
Oturum Başkanları:
Mehmet Salih Gürel, Rafet Koca

• İlaç reaksiyonlarında tanısal testler
   Rafet Koca
• İlaç desensitizasyonu
   Sevim Bavbek
• TEN hasta yönetimi
   Mehmet Salih Gürel
• Sık kullanılan yeni jenerasyon onkoloji ilaçlarında kutanöz yan etki yönetimi
   Emine Tamer
Oturum Başkanları:
Server Serdaroğlu, Bilal Doğan

• İmmunosupressif tedavi alanlarda aşılama
   Esin Şenol
• HPV aşıları
   Bilal Doğan
• Tümör aşıları
   Hakan Akbulut
11:15-12:00 EXPANSCIENCE UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Ayşe Boyvat

Atopik dermatit’de güncel tanı ve tedavi
Sibel Ersoy Evans
12:00–13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 LAF LAFI AÇIYOR-3 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6
Mikozis fungoides
Hatice Şanlı, Dilek Bayramgürler
Oturum Başkanları:
Duru Tabanlıoğlu Onan, Mustafa Atasoy

SB 29 Telojen Effluvium, Androgenetik Alopesi ve Alopesi Areata'da Çinkonun Rolü
Ümran Öner

SB 30 Alopesi Areatalı Hastalarda Ne Zaman Histopatolojik İnceleme Gereklidir?
Güldehan Atış, Ayşenur Şam Sarı

SB 31 Mohs histopatolojik slaytlarının değerlendirilmesinde Mohs cerrahı ve patolog arasındaki uyum
Serra Atilla, Özay Gököz, Serdar Özer, Gonca Elçin

SB 32 Hirsutizmin derecelendirilmesi: Modifiye Ferriman-Gallwey skorlama sistemine pratik yaklaşım
Filiz Cebeci Kahraman, Sevil Savaş Erdoğan

SB 33 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Merkezinde Değerlendirilen Fitzpatrick Deri Tipi V ve VI Olan Hastaların Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
Elif Afacan, Yusuf Can Edek, Esra Adışen

SB 34 Deri Eki Tümörü Tanılı Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
Gökhan Şahin, Seda Koç Şahin

SB 35 Kemoterapi ile İndüklenen Aktinik Keratoz İnflamasyonu
Esin Barak, Hatice Gamze Demirdağ

Oturum Başkanları:
Demet Çiçek, Arzu Ataseven

SB 36 Periorbital ve Perioral Bölge Kırışıklıklarının Tedavisinde 2940 nm Fraksiyonel Er:YAG Lazerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Defne Özkoca, Özge Aşkın

SB 37 Melazmada Trombositten Zengin Plazma Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ayda Acar, Ayris Öztürk , Nur Sökmen, İdil Ünal, İlgen Ertam Sağduyu

SB 38 Lazer epilasyon uygulanan hastalarda aksiller hiperhidroz ve bromhidroz değerlendirmesi
Şükran Sarıgül Güdük

SB 39 Klasik Tedavilere Dirençli Adolesan Verruka Vulgaris Hastalarında Fraksiyonel CO2 Lazer Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Gökçe Işıl Kurmuş

SB 41 Youtube Burun Dolgusu Uygulamarı Hakkında Yeterince Aydınlatıcı Mı?
Demet Akpolat

SB 42 Tırnak Hastalıklarının Yaşam Kalitesi Ölçeklerine Etkisi: Tersiyer Referans Merkezinden Prospektif, Kesitsel Bir Çalışma
Efsun Tanaçan, Fatma Gülru Erdoğan

SB 13 Lökositoklastik Vaskülit Tanısıyla İzlenen Hastaların Demografik, Etiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Elif Demirci Saadet

14:00-14:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Pelin Koçyiğit

Non cosmetic uses of botulinum toxin that dermatologists should be able to perform
Hassan Galadari
14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:15 PANEL: MELANOMA DIŞI DERİ KANSERLERİ PANEL: TEDAVİDE ZORLUKLAR PANEL: TIRNAK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları:
Seher Bostancı, Emel Fetil

• Patoloji raporu melanoma dışı deri kanseri tedavisini değiştirir mi?
   Gonca Elçin
• Melanoma dışı deri kanserlerinin cerrahi dışı yeni tedavi yöntemleri
   Duygu Gülseren Büyükdoğan
• Olgularla sendromik deri kanserleri
   Bilge Fettahlıoğlu Karaman
• Vismodegib hangi hastaya, ne zaman?
   Seher Bostancı
Oturum Başkanları:
Ali Karakuzu, Sedat Özçelik

• Mantar hastalıkları tedavisinde zorluklar
   Mehmet Karakaş
• Leishmania tedavisinde zorluklar
   Mehmet Harman
• Skabies tedavisinde zorluklar
   Ali Karakuzu
• HPV tedavisinde zorluklar
   Nilgün Solak
Oturum Başkanları:
Pelin Koçyiğit, Fatih Göktay

• Olgularla sarı-yeşil tırnak
   Sezgi Sarıkaya Solak
• Olgularla kırmızı-mor tırnak
   Güldehan Atış
• Olgularla siyah-kahverengi tırnak
   Fatih Göktay
• Dermatoskopik quiz
   Bengü Nisa Akay
16:15-17:15 PANEL: PANDEMİ-COVID 19 ETKİSİ PANEL: OTOİNFLAMASYON PANEL: KOZMETİK SORUNLARDA DERMATOLOJİK ÇÖZÜMLER
Oturum Başkanları:
Nihal Kundakcı, Ahmet Metin

• COVID-19 deri-mukoza bulguları
   Filiz Cebeci
• COVID-19 pandemisinde dermatolojik tedavi yönetimi
   Vefa Aslı Erdemir
• Akılcı ilaç kullanımı/ Antibiyotik kullanımı
   Mesil Aksoy
Oturum Başkanı: Emel Öztürk Durmaz

• Otoinflamasyona genel bakış
   Asuman Cömert Erkılınç
• Otoinflamasyonla ilişkili deri hastalıkları
   Pelin Ertop Doğan
• Otoinflamasyonda tedavi yaklaşımı
   Emel Öztürk Durmaz
Oturum Başkanları:
Nuran Allı, Ekrem Civaş

• Tırnak hastalıklarında kozmetik çözümler
   Güneş Gür Aksoy
• Saç hastalıklarında kozmetik çözümler
   Meltem Önder
• Pigment bozukluklarında kozmetik çözümler
   Leyla Baykal Selçuk
03 EKİM 2021, PAZAR
SALON 1 SALON 2
09:00-10:15 PANEL: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TELEDERMATOLOJİ VE YAPAY ZEKA KURS: DERMATOSKOPİ
Oturum Başkanları:
Emel Çalıkoğlu, Dilek Bayramgürler

• Yapay zeka: Kullanım alanları
   Murat Durdu
• Teledermatoloji: Güncel durum
   Emel Çalıkoğlu
• Teledermatoloji: Pratik uygulamaları
   Esra Adışen-Serkan Yazıcı
Moderatörler:
Sedef Şahin, Tülin Güleç

• Olgularla nevusleri tanıyalım
   Özlem Özbağcivan
• Hangisi melanoma?
   Sedef Şahin
• Olgularla keratinositik tümörler, tanınız nedir?
   Tülin Güleç
• Olgularla pembe lezyonlar, tanınız nedir?
   Bengü Nisa Akay
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:00 PANEL KURS: DERMATOSKOPİ
Oturum Başkanı: Hamdi Rifat Memişoğlu

Olgularla dermatoloji pratiğinde tzanck yayma
Murat Durdu
Moderatörler:
İkbal Esen Aydıngöz, Mustafa Turhan Şahin

• Olgularla benign non-melanositik lezyonlar, tanınız nedir?
   İkbal Esen Aydıngöz
• Olgularla mukoskopi, tanınız nedir?
   Gamze Erfan
• Olgularla akral lezyonlar, tanınız nedir?
   Şirin Pekcan Yaşar
• Olgularla inflammoskopi, entomoskopi tanınız nedir?
   Mustafa Turhan Şahin
12:00-12:30 KAPANIŞ TÖRENİ